Usluge

Važno je da znate!

Naš tim je u stalnom kontaktu sa vama. Budite sigurni da ćete biti informisani o svim aktivnostima vašeg člana porodice. Ako živite u inostranstvu ili ste na putovanju, u cilju lakše komunikacije na raspolaganju su vam i telefonski i video pozivi (Viber, Skype, Whatsapp).

Socijalni radnici vode računa o socijalnoj zaštiti, tako da su i oni u stalnom kontaktu kako sa vama, tako i sa vašim članovima porodice koji su naši korisnici. Kako ne bismo remetili dnevni režim ishrane i sprovođenje medicinske nege, vaše članove porodice možete posetiti svakog dana u dva termina:

od 11 do 13h
od 16 do 18h

Kompletna nega

Nega vaših članova porodice podrazumeva potpunu podršku njihovim svakodnevnim aktivnostima.

Medicinske usluge

Obezbedili smo konstantan nadzor lekara opšte prakse, a po potrebi i lekara specijaliste, kao i usluge terapeuta.

Ishrana

Cilj uravnotežene i pravilne ishrane je da se zdravstveno stanje vašeg člana porodice unapredi koliko god je to moguće.

Smeštaj

U svakoj dnevnoj sobi nalazi se TV, a uređene su tako da, pored udobnog nameštaja, sadrži i dodatke za razne aktivnosti.