Cenovnik

Cene naših usluga

I ova stavka vam je verovatno bitna. Cene se formiraju u zavisnosti od zdravstvenog stanja vašeg člana porodice i klasifikuju se na:

  • cene za pokretne korisnike,
  • cene za polupokretne korisnike i
  • cene za nepokretne korisnike.

Pozovite nas na 021/442-195 ili 069/505-50-38 kako bismo vam pružili dodatne informacije i dogovorili svaku pojedinost brige o vašim najdražima!

Kakva je procedura prijema?

Jednostavna. Sve što vam je potrebno su sledeći dokumenti:

  • lična karta korisnika,
  • važeća zdravstvena knjižica korisnika,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • medicinska dokumentacija,
  • lična karta obveznika plaćanja.

Za sve dodatne informacije o ceni i prijemu novih korisnika, slobono nas kontaktirtajte.