Medicinske usluge

Zdravlje vaših članova porodice nam je prioritet!

U našem domu za odrasla i stara lica pružamo nadzor medicinskog osoblja 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji. Posebno kvalifikovano osoblje brine o osobama sa ozbiljnijim zdravstvenim tegobama. Obezbedili smo konstantan nadzor lekara opšte prakse, a po potrebi i lekara specijaliste, kao i usluge terapeuta.

Kada kažemo da brinemo o našim korisnicima, to je zaista tako. Svakog dana vodimo računa o njihovom opštem stanju, posmatramo vitalne funkcije – merimo pritisak, temperaturu, puls, nivo šećera u krvi. Sve podatke evidentiramo, tako da u svakom momentu imate uvid u zdravstveno stanje vašeg člana porodice. 

Specijalne terapije

Vaš član porodice ima specijalnu terapiju propisanu od lekara? Nikakav problem, sprovešćemo je. Bez obzira na to da li je u pitanju infuziona, intramuskulaturna ili intravenska terapija.

Prevencija dekubitnih rana

U cilju prevencije dekubitnih rana, imamo i posebne antidekubitne dušeke na kojima naši korisnici leže. Plasiramo i menjamo katetere.

Laboratorijske analize

Kada je potrebno uzimamo uzorke za laboratoriju, a briga o psiho-fizičkom zdravlju korisnika je poseban segment naše medicinske nege.