Kompletna nega

Vama pružamo mir i spokoj, a vašim članovima porodice kompletnu negu!

Šta podrazumeva kompletna nega?

Od samog prijema vašeg člana porodice u dom, o njemu brine kompletan tim u kojem se nalaze:

  • socijalni radnik,
  • lekar opšte prakse,
  • medicinske sestre,
  • negovateljice
  • i drugo profesionalno osoblje.

Nega vaših članova porodice podrazumeva potpunu podršku njihovim svakodnevnim aktivnostima, od kretanja, preko oblačenja, presvlačenja, ishrane i svih drugih segmenata i to sedam dana u nedelji, 24 sata.

Individualna pomoć

Pomažemo vašim članovima porodice da ustanu, hodaju, pri korišćenju ortopedskih pomagala. Sve prostorije u domu su prilagođene i opremljene potrebama korisnika u cilju lakšeg kretanja. Veoma je važno napomenuti da su korisnicima na raspolaganju RAZNA ortopedska pomagala.

Briga o uzimanju lekova

Zdravlje je prioritet. Naši članovi tima brinu o terapiji koju imaju naši korisnici i redovno i pravovremeno sprovode terapiju. Ne morate da brinete o tome da li će lekovi biti uzeti na vreme i uz prepisanu dozu.

Ishrana

Član vaše porodice dobiće serviranu hranu, a ukoliko ne može sam da se hrani, nahraniće ga naše negovateljice. Ishrana u Našem drugom domu se sastoji od tri glavna obroka – doručak, ručak, večera i dve užine.

Lična higijena

Lična higijena korisnika nam je veoma važna. Zbog toga joj pridajemo posbnu pažnju. Kada je u pitanju kupanje, za nepokretne korisnike koristimo mobilne kadice, vodimo računa da svaki korisnik ima čistu garderobu, čistu kosu, uredno isečene nokte, čiste pelene, čiste urin kese ili stome.

Higijena prostora

Okruženje u kojem borave vaši članovi porodice mora da bude čisto i uredno. Zbog toga je posteljina u kojoj leže naši korisnici uvek čista. Redovno dezinfikujemo prostor i sve površine koje se u njemu nalaze. Provetravamo sve prostorije.